ओ सोणिये » Dancing Jodi Lyrics in Hindi » Rab Ne Bana Di Jodi

Dancing Jodi Lyrics in Hindi

Dancing Jodi Lyrics in Hindi ओ सोणिये ओ बलियेओये डांस पे डांस पेडा डा डा डांस पे चांस मार ले ले ओ सोणिया डांस पे चांस मार लेओ बलिये डांस पे चांस मार लेओ सोणिया डांस पे चांस मार ले पीछे पीछे आया, तेरी ताल पे दा आयाआया आया आया आया आया आयापीछे पीछे आया, … Read more