जाने दो ना » Jaane Do Na Lyrics in Hindi » Saagar

Jaane Do Na Lyrics in Hindi

Jaane Do Na Lyrics in Hindi जाने दो नाहे पास आओ नाहो, जाने दो नाहे पास आओ नाछुओ ना छुओ ना मुझे, छुओ ना छुओ नादेखो छुओ ना, छुओ ना, छुओ ना हो पास आओ नाजाने दो नाआओ ना, आओ ना पास, आओ ना आओ नादेखो आओ ना, आओ ना, आओ नाहो जाने दो नापास … Read more